Anslagstavla

Skriv på anslagstavlan

 1. Naturmorgon (P1) besöker Råstasjön på lördag 10/2.
  Medverkar gör bl a Gigi S och Hasse I.

 2. Välkommen till Årsmöte med JOK, tisdagen den 6 februari.

  Mötet inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Johan Wallin berättar sedvanligt, i ord och bild, om året som gått på Järvafältet. Sedan intar vi fika med sedvanligt tillbehör. Det är bra med sedvänjor.

  Tid: Tisdagen 6 februari, kl 19.00
  Plats: Naturskolan, Väsby gård på Järvafältet

 3. Nytt år, ny söndagsvandring.
  Benke hälsade oss välkomna och informerade om vilka arter som setts hitills i år.
  Vi började som vanligt att checka av matningen vid naturskolan. Skogsmusen visade upp sig fint och nästan alla arter som rapporterats därifrån var framme och kikade på oss. Bofinken däremot väntade till vi kom tillbaka.
  Vi gick upp genom hagen ovanför gården. Det började bra med överflygande gråtrut och korp (5 st). Inne i skogen upptäckte vi både kungsfågel och trädkrypare. Vi saknade fåglar vid den nya matningen vid Båtsmanstorpet och gick vidare runt Fornborgsberget och hörde en gärdsmyg vid kanten av Ravalen. 
Allt upptäckts av dagens duktiga skådare med bra hörsel. 
Vid genomgången inne på fiket visade det sig att vi tillsammans sett och/eller hört 20 fågelarter.
15 deltagare.
Mulet väder, snöfritt och nästan 0°

 4. Hej,
  som några av er har upptäckt har vi haft ett fel i mejlsändningen till styrelsen. Den fungerar nu och de mejl som har legat och väntat har nu levererats till de olika styrelsemedlemmarna.
  Hälsningar
  Ulf

 5. I morgon, söndag 21 januari, har JOK ansvaret för Naturkaféet vid Väsby Gård. Kom och ta en fikapaus någon gång mellan kl 11 och 15!!
  (Och som vanligt får ni gärna hänga på låset lite tidigare!)
  Hjärtligt välkomna!!
  Karin, Orvar och Elisabeth

 6. Södra Järvafältets gränser.
  Ingen karta över Södra här på hemsidan.
  Det här har jag tagit upp tidigare i FB, Fågelskådare på Järva. Fick en del svar från bl.a. Tommy Eriksson men jag är inte nöjd.
  Jag skulle vilja ha en tydlig gräns för Södra Järvafältet.
  Likt Norra. Där gränsen är en polygon.
  Om man kollar i artportalen kan man ju se vilka dellokaler som ingår.
  Men det är inte konsekvent gjort. I norr ser det ut som E4 men i söder känns det oklart. Skulle kunna var Bällstaån t.ex. (Att jag råkar bo norr om den har naturligtvis inget samband med mitt förslag) I öster ?
  Jag har förstått att Södra järvafältet som huvudlokal är skapad för att få med Löt och Råstasjön i JOK:s intresseområde.
  Vet ej vem som skapar sådant i artportalen.
  RRK kanske?

 7. Välkomna till NATURKAFÉET i morgon, 14/1 (-18).

  I morgon, söndag 14 januari, ansvarar JOK för Naturkaféet vid Väsby Gård. Vi har öppet mellan 11 och 15, men häng gärna på låset före 11 – det är roligt när det kommer många JOKare!!
  Hjärtligt välkomna hälsar denna gång
  Anki, Orvar och Karin

 8. TV-tips:
  Idag torsdag visade SVT1 på eftermiddagen ett norskt naturprogram (”Min natur”) med mycket vackra bilder från norsk fjällnatur. Filmen innehöll även bilder på flera spännande fjällfåglar.

  Programmet ”Min natur” var kompletterat med kloka ord om denna vackra naturs osäkra framtid.

  Repris SVT1 13/1 (kl 05.35), SVT 24 16/1 (kl 22.00).

 9. Tråkigt med hundägare som låter hundarna springa fritt i skogen 2-300 m från sina ägare!
  Hasse Ivarsson och jag stod vid Fäbodamatningen och kollade mesar, plötsligt dyker det upp en lös hund, typ liten labrador, den hoppar upp mot matningarna och springer runt som en jakthund! Sen kommer det en hund till (rottweiler) och sen ytterligare tre hundar (typ mindre) med husse och matte. Trots tillsägelse kopplas inte hundarna och paret drar iväg med hundarna. Efter en halvtimme, kommer samma svarta “labrador” från skogen till matningen börjar slicka på smöret jag strukit på tallen, såg ägarna på långt håll men dom försvann i skogen! Tråkigt med sådana hundägare!!!

 10. Onsdagen den 3 januari var jag och Mattias J. ute och rekade i skogarna kring Brända Berget, Ö om Översjön. Där finns det ett hyfsat stort brandfält, kanske 15-20 år gammalt, med omgivande fin barrskog. Tyvärr stötte vi på ett läger på platsen, där man ägnar sig att fälla träd med motorsåg för att elda i kaminen. Vi ringde Sollentuna kommun, men är inte säkra på om det räcker för att sätta stopp för vandaliseringen. Kanske det vore bra att JOK kunde ha ett par telefonnummer att kontakta, när man stöter på sånt. Ett annat läger finns i bunkern högst uppe på Solhylleberget, men han fäller inga trän. Vi kunde även konstatera spår efter älg på flera ställen däruppe.

 11. Nyårsplocket igen (se tidigare anslg). Tekniken verkar inte vara med mig så ni når mig på andersjoachimsson(kanelbulletecken)gmail.com

 12. Nyårsplocket 7 Januari

  Hej JOKare! Anders Joachimsson heter jag och kommer att hålla i denna aktivitet då ordinarie ledare inte kan delta. Jag har varit med på denna aktivitet under många år och känner till trakterna väl.

  Vi brukar mötas upp i Sillekrog vid 07.00 för att möta gryningen vid reningsverket i Nyköping och avsluta när mörkret faller. Ett stopp vid Sillekrog på vägen hem för artgenomgång. Räkna med att hela dagen går åt!

  Vi är just nu 8 personer som fyller 2 bilar men fler bilar finns att tillgå så vill du åka med till Nyköpingstrakten där vi brukar hålla till så går det fortfarande att anmäla sig. Det gör du lämpligast på denna tillfälliga e-postadress, anjoavozetta-jok@yahoo.se , där du meddelar telefonnummer, om du har tillgång bil och vart du bor eller kan bli upphämtad.

  Hälsningar
  Anders

 13. Den 18/12 antog Solna kommun, med en rösts marginal, Alliansens förslag till reservatsgränser vid Råstasjön.
  Fullmäktiges beslut innebär i korthet att det av Alliansen föreslagna reservatet utökas på en sträcka av cirka 200 meter på andra sidan Sjövägen d v s vid sjöns sydvästra hörn.
  Dessutom ska frågan om så kallade spänger i känsliga områden vid sjön utredas.

  Oppositionens naturreservatsförslag, vilket således förlorade, omfattade ett större naturreservat och inte minst viktigt redovisade oppositionen ett klart ställningstagande emot framtida bebyggelse i direkt anslutning till reservatsgränserna.

 14. Information från Järfälla kommun:
  ”För kännedom så kommer Säby gårdsområdet att börja trafikövervakas from 15 dec i år.
  Nya p-skyltar finns uppsatta och den som ställer bilen utanför anvisad p-plats kring allén och husen riskerar därmed böter.
  Regleringen har införts för att förbättra trafiksituationen vid Säby som hittills varit alltför rörig och där olovlig terrängparkering mellan alléträd etc förekommit.
  Parkeringarna vid entrén kommer ha längst p-tid.”

 15. Tyvärr har det blivit fel datum i det senaste bladet gällande marsmötet om duvhökar. Rätt datum ska vara tisdagen den 6 mars. Korrigering införs så småningom på JOKs hemsida och FB-sidan.
  Hoppas nu bara att det inte upptäcks alltför många fel, för då är det nog verkligen dags att äntligen byta redaktör.
  Vad jag förstår, har tydligen de som valt att få bladet på datorn redan fått detta.
  Övriga, d v s flertalet, får väl hoppas att få bladet senast på fredag.
  Förhoppningsvis upptäcks inte fler fel, men detta kan man tyvärr inte vara säker på.

 16. Under kvällen den 11/12 arbetade delar av JOKs styrelse med att göra i ordning årets sista utskick, som innehåller JOK-blad nr 4-2017 samt inbetalningsanvisning.
  Utskicket lämnades in till posten den 12/12 och förhoppningsvis levereras detta till klubbens medlemmar senast fredag 15/12.
  De medlemmar, som valt att få JOK-bladet via e-post, får naturligtvis också detta senast fredag.

  Några medlemmar fick inte föregående utskick (JOK-blad 3-2017) vid förväntad tid.
  Orsaken till detta visade sig vara att åtminstone några missat inbetalningen av årets medlemsavgift och därför plockats bort från sändlistan. Förhoppningsvis bara tillfälligt, eftersom avgiften nu säkert är betald av alla som vill vara med i JOK.

  Om du inte fått något utskick innan ca 20/12, föreslås att du kontaktar Clas Cronlund för koll av att t ex adressen är den korrekta: clas.cronlund@gmail.com.

 17. TEXT HÄMTAD FRÅN RÄDDA RÅSTSJÖNS HEMSIDA, dock något kortad:
  ”18 december – en ödets dag för Råsta och Löt
  Det är historiskt att två kommunala naturreservat under 2017 ser ut att bildas i Solna och Sundbyberg. Beslutsdatumen för Råsta och Golfängarna/Löt sammanfaller dessutom, en händelse som ser ut som en tanke. I både Solna och Sundbyberg finns beslut om reservat på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, 18 december.

  Med tanke på den snabba exploateringtakten i de båda kommunerna är det oerhört värdefullt att dessa reservat skapas, detta för våra barn och barnbarns fortsatta tillgång till natur- och rekreationsvärden.

  Rädda Råstasjön har påpekat hur Råsta och Löt är att betrakta som ett enda område ur ekologisk synpunkt. Nu ser vi tyvärr en bristande vilja från de båda kommunernas styrande allianspartier att samarbeta, vilket resulterar i två separata och till ytan alltför små reservatsförslag.

  Vi har tidigare skrivit om Naturskyddsföreningens och WWF:s krav på reservatsgränserna för Råstasjön, och inför den 18:e hoppas vi givetvis att oppositionens tilläggsyrkande, som vill skapa en liten buffertzon för områdets unika naturvärden ska vinna majoritet.
  Råstasjön behöver också en mer ambitiös och tydligt finansierad skötselplan. Inte minst blir det centralt att återplantera de ytor i nordöst som tillfälligt ianspråktagits och hårdgjorts.

  Några spångar ut i den känsliga våtmarken i norr får absolut inte byggas om vi vill ha kvar det rika fågellivet och det unika antalet arter av fladdermöss.”

  Naturvänner, och i synnerhet vänner av Råstasjön, väntar med stor spänning på vad som beslutas den 18/12. Hoppas givetvis på en tidig och mycket populär julklapp.

 18. Idag (5/12) inleddes Järfälla kommuns naturvårdsarbete vid södra delen av Säbysjön. Målsättningen är att underhålla skrattmåsarnas häckningsplatser genom vassröjning och borttagande av bl a flytöar, vilka kan underlätta för fyrbenta predatorer som t ex rävar att ta sig ut till måsarnas häckningsöar.

  Vinterns arbete omfattar den årliga och nödvändiga vassröjningen på bl a öarna utanför Säby strandäng samt en efterlängtad rejäl vass- och slyröjning i 30-meterskärrets norra del.

  Under första dagens arbete hann två s k flytöar avlägsnas norr om Jägarkullen och vi hoppas givetvis på att kommande arbeten, utförda av ”Sala Vassklipps” sjögående maskiner, fortsätter i samma goda takt.

 19. Årets sista söndagsvandring gick förbi Väsby sjöäng och mot Barsällpasset. Lite mörkt, lite lite fågel men ett par fina rävar uppträdde för oss på sjöängen. En gul kantarell i skogen och när vi vände tillbaka flög ett par vackra knölsvanar över sjöängen. I halvlek tog vi en traditionell glöggpaus och gick sedan mot matningen mot Väsby Båtsmanstorp. Ganska lungt där också. Hörde nötskrikor som blev vår 21 art.
  Stort tack från oss alla till Benke för den här terminen.
  Totalt såg vi 21 fåglar, 2 rävar och en kantarell.
  22 deltagare (några nya vuxna och 2 duktiga next generation, kul)

 20. TV-tips:
  På lördag 18 nov kl 18.00 visar SVT2 en film (60 min) om livet på Ottenby fågelstation.

 21. I morgon, söndag 12 november, har JOK ansvaret för Naturkaféet vid Väsby Gård. Kom och ta en fikapaus i novemberracet någon gång mellan kl 11 och 15!!
  (Och som vanligt får ni gärna hänga på låset lite tidigare!)
  Hjärtligt välkomna!!
  Anki, Orvar och Karin

 22. Innekväll på tisdag!

  Vi får besök av Niclas Ahlberg, Nacka. Niclas är en skicklig fotograf och har själv stuga på Gotland. Han skall denna kväll guida oss bland fåglarna på Öjn.

  Plats: Naturskolan, Väsby gård på Järvafältet
  Tid: Tisdagen den 7 november, 19.00

 23. Idag, torsdagen 19 oktober, startade vi upp matningarna vid Säby gård och SO Säbysjön.

 24. Stadsbiblioteket informerar JOK om följande programpunkt:
  “Fågelskådning i Svealand” – Fågelskådning i Svealand – från Stockholms city till Nipfjället.
  Föreläsare: Magnus Ullman – en av Sveriges mest kända och erfarna fågelskådare som även är grundare till Sveriges Ornitologiska Förenings fågelresebyrå.
  Lokal: Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 vid Odenplan.
  Tid: 8 november kl. 18:00.
  Fri entré. Sittplats kan bokas via hemsidan.
  Adress hemsida, se bifogad länk nedan.
  https://biblioteket.stockholm.se/kalender/f%C3%A5gelsk%C3%A5dning-i-svealand-%E2%80%93-fr%C3%A5n-stockholms-city-till-nipfj%C3%A4llet

 25. Idag (6/5) genomfördes ”Fågeltornskampen” och JOK medverkade traditionsenligt med att räkna fåglar/arter från Säbysjöns fågeltorn.
  Trots att de mycket nära häckande skrattmåsarna gjorde allt för att överrösta alla sjungande småfåglar, och trots en bitvis rätt kylig och frisk vind från nordsektorn, lyckades vi räkna ihop 65 arter. Resultatet är klart godkänt, trots att det blev en art mindre jämfört med ifjol.
  Mest glädje bjöd två ägretthägrar som upptäcktes inflygande mot Säbysjön. Dessa verkade först gå in för landning på Säby strandäng, men ändrade sig för att flyga över till 30-meterskärret. Där rastade de men dock mycket tillfälligt.
  Nummer två bland dagens obsar var den grupp med ca 25 st silvertärnor son sträckte norrut över fågeltornet.
  Även årets första sydliga gulärla och backsvala gladde oss i tornet.
  Även i år missade vi knölsvan, som åter visade vilken knöl han är när han inte vill ställa upp och hjälpa oss Fågeltornskampen.
  Totalt bidrog ca tjugo JOKare samt ett trevligt stort antal övriga intresserade till skapa trivsel under dagen. Vi vann alldeles säkert inte ”Fågeltonskampen”, men vi kämpade mycket väl vilket vi får vara nöjda med. Ett tack till alla som bidrog till en lyckad JOK-aktivitet.

 26. Dags för årets andra kvällsvandring. Tisdagen den 9 maj samlas vi på parkeringen närmast Jakobsberg vid Säby gård kl 18:30. Vi går först till Säby strandäng. Lite oklart vart vi går vidare. Man kan avsluta när man känner för det.
  En trevlig komplikation har tillstött. Vi får besök av en grupp skådare från Lidingö som skall haka på oss. De kommer dock lite senare, kanske kl 19 eller så.
  Det vore högst önskvärt om vi kunde bli någon tubkikare till, så att vi kan få ihop den till en början lite splittrade flocken.
  Er ordinarie ciceron Ulf, har fått förhinder denna tisdag, så ni får hålla till godo med undertecknad.
  /Johan

Skriv på anslagstavlan

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *