Bli medlem

JOK har cirka 500 medlemmar.
Medlemmar betalar en årsavgift på 50kr.

För att bli medlem, betala in 50:- på PG 580 132-9
Märk inbetalningen med ditt namn, postadress och mejladress.

Kontaktman medlemsfrågor: Clas Cronlund
Rondellen 5, 176 71 Järfälla
Telefon: 070 – 659 32 00