Obsar

Vi använder oss av SOF:s rapporteringssystem Artportalen.

De lokaler som används för Norra Järvafältet finns alla angivna på kartorna över Norra Järvafältet och Säbysjön med omgivningar.

Obsar från Norra Järvafältet
Aktuella
Årslista
Skådarligan

Obsar från Södra Järvafältet
Aktuella
Årslista
Skådarligan

Andra lokaler i närheten
Fysingen
Hjälstaviken
Angarnssjöängen

Rapportera

För att kunna rapportera dina observationer måste du först anmäla dig som rapportör hos Artportalen.

Några saker att tänka på:

  • Rapportera själv dina observationer. Lita alltså inte på att någon annan gör det.
  • Kolla först vad som är rapporterat för dagen. Är fågeln redan rapporterad kan du ange dig själv som “Medobservatör”.
  • Använd de lokaler som finns upplagda under Norra Järvafältet eller Södra Järvafältet, de räcker gått och väl. (undvik med andra ord s.k. “Egen fyndplats”.)
  • Rapporterar ni observationer utanför Järvafältet, men i dess närhet, och skapar egen fyndplats: se till att den inte har Norra Järvafältet eller Södra Järvafältet som s.k. “Super lokal”.