Program, exkursioner & innekvällar Vår 2019

Program vår 2019

 

JÄRVA-AKTIVITETER

 

Fågelvandringar

27/1, 24/2 31/3, 28/4 Med Bengt Sundberg

JOK fortsätter att i samarbete med SNF Sollentuna anordna söndagsvandringar och detta som vanligt med Bengt Sundberg som ledare. Vandringarna utgår alltid från Naturskolan
Fågelvandringarna sker i lugnt tempo och lämpar sig mycket väl för alla med ett nyvaknat fågelintresse. Lämplig klädsel och fikatermos gör vandringen extra trevlig.

Samling vid Naturskolan, Väsby gård kl 09:00.

Rundtur med Hasse Ivarsson kring Råstasjön 14 april

Glädjande nog har Mr Råstasjön, Hasse Ivarsson lovat ställa upp för en tur runt Råstasjön söndagen den 14 april med start kl. 10.00. Ingen föranmälan behövs och rundturen är gratis för alla nuvarande och blivande JOK-are. Vi utgår från den stora parkeringsplatsen i närheten av tennishallen, dvs nordvästra hörnet av Råstasjön, i korsningen av Råsta strandväg och Sjövägen. Det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik genom T-bana till hållplatsen Näckrosen och då blir det en promenad på ca 1 km ned till sjön.

Råstasjön är en fin pärla i den södra delen av Järvafältet med ett levande fågelliv året runt. En bit in på våren, som vi hoppas att april har blivit, finns det gott om andfåglar i sjön och längs skogsredåerna kan man hitta gott om småfågel. Alla arter pekas ut så förkunskaperna kan ligga på mycket modest nivå. Sjön har en fin strandpromenad vilket gör att det inte är någon ansträngande tur.

Turen blir en fin introduktion till det lite mer anonyma södra Järvafältet där storheter som svarthakad buskskvätta m.m. har setts genom åren.

Vi ser fram emot att se dig på plats!

Kvällsvandringar kring Säbysjön i maj med Ulf Svahn eller Johan Wallin 7/5, 17/5, 21/5 och 4/6

De allt mer välbesökta vandringarna fortsätter. Ingen föranmälan behövs men kolla alltid anslagstavlan på JOK: s hemsida innan ifall något speciellt inträffar. Vi samlas som vanligt på P-platsen vid Säby gård närmast Jakobsberg kl 18:30.

Lugnt tempo och man kan avsluta när man vill. Anpassa klädsel och för er som vill ta med fika.

EXKURSIONER UTANFÖR JÄRVA, vår 2019

Uggletur i Uppland med Ulf Svahn

Någon av kvällarna i v. 11 sannolikt måndag eller tisdag blir det ugglespaning någonstans i Uppland. Vi startar 16.00 från Rotebro pendeltågsstation åker i egna bilar. Hemfärd så att vi är i Rotebro ca 23. Bilkostnad enda kostnad beroende på mil och antal ca 150 kr per person.

Föranmälan till ulf.svahn@gmail.com krävs och maximalt 12 personer i tre bilar.

Öland 15-19 maj 2019 med Stig Holmstedt

Kan man som fågelskådare missa Öland i maj? Svaret är ett blankt nej och bästa resan gör man förstås genom JOK. Tiden är vald med tanke på oftast optimalt inflöde av rariteter samt på att sena arter som sommargylling och höksångare har anlänt.

Resan kostar ca 1500 kr inkl. fyra middagar. Exkursionsledare är Stig Holmstedt och Gustav Knall. Du anmäler dig till stig.holmstedt@gmail.com, senast tisdagen den 30 april. Ange då ditt mobilnummer och om du kan ta med bil! Anmälningsavgiften, 800 kr, skall vara inbetald på JOKs postgirokonto 58 01 32 – 9 senast en vecka efter anmälan. Obs Gruppen är begränsad till sju personer.

JOK:s innekvällar vår 2019

Årsmöte 5 februari 19:00 i Naturskolans lokaler

Härmed kallas till årsmöte 2019. Mötet hålls som vanligt i Naturskolans lokaler Väsby Gård tisdagen den 5 februari kl. 19:00.

Efter förhandlingarna blir det sedvanlig exposé över året som gått på Järvafältet med Johan Wallin vid rodret.

Innekväll 19 mars med Hans Jörnvall – “Birding – Sequencing – Medicine”

Hans Jörnvall är en legendarisk professor på Karolinska Instutet, men också en  hängiven fågelskådare och en av JOK’s första 100 medlemmar. Han har farit världen runt många varv på fågelresor och med sina idag 9310 arter på sin värdslista är han inte bara främst i JOK, utan topp tio i världen!

Hans kommer denna kväll att knyta ihop tre av de områden som han varit aktiv inom i hela sitt liv: fågelskådning, sekvensiering och medicin. Han skriver:

“Var inte orolig, blir inte “bara” vetenskap, men en inledning, begriplig för alla, om hur Birding och Medicin hänger ihop och hur DNA/proteiner kommer in. Avslutar sedan med att ta med oss alla på en resa till Heard island inom det antarktiska området och där möta speciella fåglar i en traditionell JOK-fågelkväll-bildstil.”

DENNA INNEKVÄLL UTGÅR : Peter Hunger den 2 april

Den här innekvällen låg tidigare med som tänkbar. Utgår som sagt, men fullt möjligt att Peter återkommer vid ett senare tillfälle.

 

Innekvällarna äger rum på Naturskolan vid Väsby gård (norra Järvafältet)

med början kl 19.00. 

Parkering vid Bögs gård, därefter en kilometers uppfriskande promenad.

Klubben bjuder på fika med dopp efter föredragen/bildvisningarna!

 


När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:

Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

Obs! Allt deltagande på JOKs exkursioner sker på egen risk.
Notera också att ledarna arbetar på ideell basis.

____________________________________________________________________________________

 


Regler vid anmälan och avbokning

Sverigeresor

  1. En anmälningsavgift på 20% av beräknad kostnad/person för bilhyra, bensin och övernattning utgår och skall finnas på JOK:s postgirokonto senast två veckor efter anmälan. Anmälningsavgiftens storlek framgår av aktuellt JOK-program.
  2. Vid eventuell avbokning är huvudfallet att anmälningsavgiften går till de kostnader som arrangören har för resan och betalas därför inte tillbaka. Om resenären kan hitta en ersättare inom klubben betalas anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet. I de fall det finns en väntelista och en person från listan kan ta platsen betalas även då anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet.Många hemförsäkringar täcker olika typer av resekostnader vid tvingande avbokning varför det kan vara värt att kontrollera det vid en eventuell händelse.

 

Regel för minderårig vid resa med övernattning

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.

Övrigt

När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:
Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.