Program, exkursioner & innekvällar Vår 2018

Program sommar – vår 2018

 

JÄRVA-AKTIVITETER

 

Fågelvandringar

28 januari

25 februari

25 mars

29 april

 

JOK fortsätter att i samarbete med SNF Sollentuna anordna söndagsvandringar och detta som vanligt med Bengt Sundberg som ledare.
Fågelvandringarna sker i lugnt tempo och lämpar sig mycket väl för alla med ett nyvaknat fågelintresse.

Samling vid Naturskolan, Väsby gård kl 09:00.

 

Fågeltornskampen – 5 maj

JOK planerar att även i år ställa upp i Fågeltornskampen och då kommer vi att räkna fåglar (arter) från Säbysjöns fågeltorn.
Förste man/kvinna på plats i tornet lördagen den 5/5 får äran att börja räknandet, vilket pågår till kl. 13:00.

PS: Du glömmer väl inte att ta med fika.

 

Fågelskådningens dag – 13 maj

Traditionsenligt anordnar JOK i samarbete med Sollentuna kommun en ca 2 timmar lång fågelvandring vid ”Fågelskådningens dag”.
Chefsguide och samordnare är Rikard Dahlén.
Samling sker vid Bögs gårds parkering söndagen den 13/5 kl 08:00.

Kontrollera gärna JOKs hemsida (Anslagstavlan) alternativt FB-sidan (”Fågelskådare på Järva”) för senaste info.

 

Nattsångarvandring kring Säbysjön, tisdagar i maj med Ulf Svahn eller Johan Wallin som exkursionsledare

(8/5, 15/5, 22/5 och 29/5)

Det är svårt att spå vädret i maj. Det kan vara kallt eller varmt soligt eller regn. Hittills har vi inte haft snö eller hagel, men förr eller senare bjuds vi väl även på detta.
I så fall kan det bli lite besvärligt med sångarna, men då blir det bara till att försöka igen.

De allt mer populära vandringarna i Säbysjöns närhet startar tisdagen den 8 maj och håller på i åtminstone 3 veckor till. Aktuella tisdagar blir då 15 maj, 22 maj och 29 maj.
Om allt blir lyckat, kan det bli aktuellt med någon kväll även i juni.
För kvällsvandringarna krävs ingen föranmälan och dessutom kostar dessa inget.

Har vi stor tur kan vi få ihop någon eller några av arterna vassångare, kärrsångare, busksångare, flodsångare eller småfläckig sumphöna vilket alla är arter som under åren hörts vid Säbysjön.

Vi träffas klockan 18:30 på den parkering vid Säby gård som ligger närmast Jakobsberg och utgår gående därifrån.

Om de finns någon intressant fågel på annan lokal åker vi dit i egna bilar.

OBS! Maj är som bekant en hektisk fågeltid och därför bör man alltid gå in på JOKs hemsida ”Anslagstavlan”, alternativt på facebooksidan ”Fågelskådare på Järva” för att kontrollera det aktuella skådarläget.

 

EXKURSIONER UTANFÖR JÄRVA, vinter-vår 2018

Nyårsplocket i Nyköping 7 januari 2018

Det är dags för nyår och då är det en gammal kär tradition att genomföra ett nyårsplock i trakten av Nyköping.

Förra året snöade plocket inne, då det snöade ymnigt natten mot ”plockdagen”.

Nu är det dags igen och vi hoppas kunna genomföra ett plock även 2018.

Alla detaljer är inte spikade vid detta nummers pressläggning.

Ni som är intresserade ombeds gå in på hemsidan och titta på anslagstavlan alternativt på facebooksidan för att få detaljerna där.

Nyårsplocket är planerat den 7 januari 2018.

Slutmålet är som vanligt att nå 60 arter. Något som inte borde vara omöjligt om man tittar på totallistan över åren som är klart längre än 60 arter.

Som vanligt åker vi i egna bilar och reglerna för detta finns på hemsidan.

Fram till onsdagen den 20 december kan ni skicka er anmälan till ulf.svahn@gmail.com.

Lägg med ditt mobiltelefonnummer och om du kan vara chaufför.

 

Vecka 11 en klassisk uggleupplevelse i Uppland i JOKs regi

Den som är envis, och inte ger upp, bör till slut få njuta av dessa oförutsägbara fåglar.

Ugglorna rycker i fågeltarmen med sina trolska nattliga spelande. Upplevs bäst i skymning och under mörk kväll och natt, något som även gäller för 2018.

Och vi kommer att försöka igen. Eftersom resultatet varit allt ifrån 0 arter under ett bedrövligt år, till 4 arter som bäst, får man bereda sig på allt däremellan.

Förra året bjöd inte på några spel, men en jagande slaguggla som slog ett byte i strålkastarljuset var spännande.

Alltid lika intressant att få se hur det kommer att lyckas för de som följer med i år, och detta under den kväll som bjuder på bästa förutsättningarna under vecka 11.
Då siktar vi på att komma ut i bra ugglemarker i norra Uppland. Exakt var vi hamnar beslutas först när rapporter om ugglorna strömmat in till bla Artportalen.

Vi väljer således den kväll under vecka 11, där förutsättningarna verkar vara som bäst, och startar vid 16 -17-tiden för att komma tillbaka till Rotebro vid 23-tiden.

Vi åker i egna bilar och delar på kostnaden enligt JOKs mall.

Startpunkten blir alltså som vanligt från pendeltågsstationen i Rotebro, där vi parkerar de bilar som eventuellt inte behövs och där eventuella pendeltågsberoende kommer in i systemet.

Vi tar med oss det vi vill äta/dricka och har en paus inlagd under kvällen.

Ta chansen att bygga på med någon uggla som du inte har i årslistan eller kanske t o m inte i din livslista.

De ugglor som vi kan hoppas på är sparv-, slag-, pärl- och kattuggla. Om det finns någon känd berguv eller hornuggla i faggorna kan vi försöka leta upp även dessa.

Exkursionsledare är Ulf Svahn och det krävs inga särskilda förkunskaper och det är ingen ansträngande skådning.

Kostnaden är bilkostnad enligt JOK:s mall ca 150 kr per person. Anmälan till ulf.svahn@gmail.com .

Begränsat till max 3 bilar med sammanlagt 12 personer, så vänta inte med din anmälan.

 

Öland 16-20 maj 2018 (onsdag fm – söndag kväll)

Öland i maj är ett alltid lika givet besöksmål. Ön är då som vackrast med enastående blomprakt och mängder av fåglar. JOK har sedan mycket länge haft traditionen att åka hit då och du är välkommen att följa med!

Resan kostar ca 1500 kr inkl. fyra middagar.
Exkursionsledare är Stig Holmstedt och Gustav Knall.
Du anmäler dig till stig.holmstedt@gmail.com, senast måndagen den 30 april. Ange då ditt mobilnummer och om du kan ta med bil! Anmälningsavgiften, 800 kr, skall vara inbetald på JOKs postgirokonto 58 01 32 – 9 senast en vecka efter anmälan.
Obs Gruppen är begränsad till sju personer.

JOK:s innekvällar våren 2018

 

6 februari (tisdag) – Årsmöte följt av ”Fågelåret 2017 på Järvafältet”.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuds på en tillbakablick på det gångna året på Järvafältet.

JOKs många duktiga fotografer har som vanligt levererat bilder till en årskavalkad.

 

Traditionsenligt ställer Johan Wallin upp som populär värd och minnesmästare.

 

 

OBS. Nytt datum

7 mars (onsdag) – Duvhöken, en av våra tuffaste rovfåglar.

 

I mer än ett decennium har JOKaren Anders Eriksson, tillsammans med Tommy Eriksson, inventerat och ringmärkt duvhökar i Stockholm och Uppland.
Deras arbete har bl a lett till en större förståelse om häckningsbiologin hos denna kraftfulla jägare.

 

Innekvällarna äger rum på Naturskolan vid Väsby gård (norra Järvafältet)

med början kl 19.00. 

Parkering vid Bögs gård, därefter en kilometers uppfriskande promenad.

Klubben bjuder på fika med dopp efter föredragen/bildvisningarna!

 


När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:

Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

Obs! Allt deltagande på JOKs exkursioner sker på egen risk.
Notera också att ledarna arbetar på ideell basis.

____________________________________________________________________________________

 


Regler vid anmälan och avbokning

Sverigeresor

  1. En anmälningsavgift på 20% av beräknad kostnad/person för bilhyra, bensin och övernattning utgår och skall finnas på JOK:s postgirokonto senast två veckor efter anmälan. Anmälningsavgiftens storlek framgår av aktuellt JOK-program.
  2. Vid eventuell avbokning är huvudfallet att anmälningsavgiften går till de kostnader som arrangören har för resan och betalas därför inte tillbaka. Om resenären kan hitta en ersättare inom klubben betalas anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet. I de fall det finns en väntelista och en person från listan kan ta platsen betalas även då anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet.Många hemförsäkringar täcker olika typer av resekostnader vid tvingande avbokning varför det kan vara värt att kontrollera det vid en eventuell händelse.

Utlandsresor

Även vid utlandsresor framgår anmälningsavgiftens storlek av aktuellt JOK- program. Den kan variera mellan 10 och 20%. Vid utlandsresorna är det lämpligast att arrangören/reseledaren försöker skaffa ersättare och även här går den innehållna anmälningsavgiften i första hand till övriga resenärer för att minska de ökade kostnader som avhoppet medför.

Även om inga sådana ökade kostnader uppstår har reseledaren/arrangören emellertid också rätt till ersättning om han lagt ned arbete på att ragga ersättare. Denna ersättning beräknas med ett timpris av 300 kr upp till hela anmälningsavgiften.

Regel för minderårig vid resa med övernattning

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.

Övrigt

När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:
Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.