Program, exkursioner & innekvällar Höst 2018

Program höst 2018

 

JÄRVA-AKTIVITETER

 

Fågelvandringar

 

25 november (tillika höstavslutning med glöggmingel)

JOK fortsätter att i samarbete med SNF Sollentuna anordna söndagsvandringar och detta som vanligt med Bengt Sundberg som ledare.
Fågelvandringarna sker i lugnt tempo och lämpar sig mycket väl för alla med ett nyvaknat fågelintresse.

Samling vid Naturskolan, Väsby gård kl 09:00.

 

 

EXKURSIONER UTANFÖR JÄRVA, höst 2018

JOK:s innekvällar höst 2018

6 november (tisdag) – Johan Lind – ”Hur mycket tänker egentligen fåglar?”

Kråkfåglar använder verktyg och nötskrikor minns hundratals ekollongömmor i över ett halvår. Ny forskning vid Stockholms universitet om fåglars och andra djurs intelligens ger en ny bild av hur djurs komplexa beteenden utvecklas.

Johan Lind, forskare vid Stockholms universitet och prisbelönad naturfotograf, visar bilder och berättar populärvetenskapligt om sin forskning och de senaste rönen om fåglars tänkande, minne och intelligens.

Johan är intresserad av både djurs och människors beteenden. I sin forskning försöker han ta reda på hur djur kan lära sig olika beteenden och hur det skiljer sig från hur människor lär sig. Han har en bakgrund i etologi men arbetar nu tvärvetenskapligt vid gränsen mellan etologi, psykologi och antropologi.

 

Innekvällarna äger rum på Naturskolan vid Väsby gård (norra Järvafältet)

med början kl 19.00. 

Parkering vid Bögs gård, därefter en kilometers uppfriskande promenad.

Klubben bjuder på fika med dopp efter föredragen/bildvisningarna!

 


När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:

Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

Obs! Allt deltagande på JOKs exkursioner sker på egen risk.
Notera också att ledarna arbetar på ideell basis.

____________________________________________________________________________________

 


Regler vid anmälan och avbokning

Sverigeresor

  1. En anmälningsavgift på 20% av beräknad kostnad/person för bilhyra, bensin och övernattning utgår och skall finnas på JOK:s postgirokonto senast två veckor efter anmälan. Anmälningsavgiftens storlek framgår av aktuellt JOK-program.
  2. Vid eventuell avbokning är huvudfallet att anmälningsavgiften går till de kostnader som arrangören har för resan och betalas därför inte tillbaka. Om resenären kan hitta en ersättare inom klubben betalas anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet. I de fall det finns en väntelista och en person från listan kan ta platsen betalas även då anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet.Många hemförsäkringar täcker olika typer av resekostnader vid tvingande avbokning varför det kan vara värt att kontrollera det vid en eventuell händelse.

 

Regel för minderårig vid resa med övernattning

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.

Övrigt

När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:
Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.