Program, exkursioner & innekvällar Höst 2018

Program höst 2018

 

JÄRVA-AKTIVITETER

 

Fågelvandringar

26 augusti

30 september

28 oktober

25 november (tillika höstavslutning med glöggmingel)

JOK fortsätter att i samarbete med SNF Sollentuna anordna söndagsvandringar och detta som vanligt med Bengt Sundberg som ledare.
Fågelvandringarna sker i lugnt tempo och lämpar sig mycket väl för alla med ett nyvaknat fågelintresse.

Samling vid Naturskolan, Väsby gård kl 09:00.

 

 

EXKURSIONER UTANFÖR JÄRVA, höst 2018

18-21/10 (tidig onsdag eftermiddag – söndag kväll) – Öland

Missa inte den traditionella Ölandsturen med JOK i höst! Den går av stapeln den 18-21 oktober då rariteter från alla vädersträck ramlar in och sjöfåglarna förmörkar himlen vid Sebybadet.

På kvällarna avnjuts goda middagar.

Kostnaden för allt detta är ca 1800 kr, vilket även inkluderar middagarna.

Du anmäler dig till exkursionsledaren Stig Holmstedt (stig.holmstedt@gmail.com) senast torsdagen den 28 september. Ange då ditt mobilnummer och om du kan ställa upp med bil! Deltagarantalet är begränsat till sju personer så hör av dig snarast! Anmälningsavgiften, 800 kr, skall vara inbetald på JOKs plusgirokonto 58 01 32 – 9 senast en vecka efter anmälan.

 

JOK:s innekvällar höst 2018

 

2 oktober (tisdag) – Anders Bjärvall – ”Nyfiken på fåglar”

Från tidiga tonår har Anders Bjärvall intresserat sig för fåglar. Det har hela tiden varit en hobby, tidvis också arbete.

I kväll berättar han om en del av det han har varit med om och presenterar också sin nya bok som har underrubriken – Axplock ur dagboksanteckningar under 65 år.

 

6 november (tisdag) – Johan Lind – ”Hur mycket tänker egentligen fåglar?”

Kråkfåglar använder verktyg och nötskrikor minns hundratals ekollongömmor i över ett halvår. Ny forskning vid Stockholms universitet om fåglars och andra djurs intelligens ger en ny bild av hur djurs komplexa beteenden utvecklas.

Johan Lind, forskare vid Stockholms universitet och prisbelönad naturfotograf, visar bilder och berättar populärvetenskapligt om sin forskning och de senaste rönen om fåglars tänkande, minne och intelligens.

Johan är intresserad av både djurs och människors beteenden. I sin forskning försöker han ta reda på hur djur kan lära sig olika beteenden och hur det skiljer sig från hur människor lär sig. Han har en bakgrund i etologi men arbetar nu tvärvetenskapligt vid gränsen mellan etologi, psykologi och antropologi.

 

Innekvällarna äger rum på Naturskolan vid Väsby gård (norra Järvafältet)

med början kl 19.00. 

Parkering vid Bögs gård, därefter en kilometers uppfriskande promenad.

Klubben bjuder på fika med dopp efter föredragen/bildvisningarna!

 


När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:

Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

Obs! Allt deltagande på JOKs exkursioner sker på egen risk.
Notera också att ledarna arbetar på ideell basis.

____________________________________________________________________________________

 


Regler vid anmälan och avbokning

Sverigeresor

  1. En anmälningsavgift på 20% av beräknad kostnad/person för bilhyra, bensin och övernattning utgår och skall finnas på JOK:s postgirokonto senast två veckor efter anmälan. Anmälningsavgiftens storlek framgår av aktuellt JOK-program.
  2. Vid eventuell avbokning är huvudfallet att anmälningsavgiften går till de kostnader som arrangören har för resan och betalas därför inte tillbaka. Om resenären kan hitta en ersättare inom klubben betalas anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet. I de fall det finns en väntelista och en person från listan kan ta platsen betalas även då anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet.Många hemförsäkringar täcker olika typer av resekostnader vid tvingande avbokning varför det kan vara värt att kontrollera det vid en eventuell händelse.

Utlandsresor

Även vid utlandsresor framgår anmälningsavgiftens storlek av aktuellt JOK- program. Den kan variera mellan 10 och 20%. Vid utlandsresorna är det lämpligast att arrangören/reseledaren försöker skaffa ersättare och även här går den innehållna anmälningsavgiften i första hand till övriga resenärer för att minska de ökade kostnader som avhoppet medför.

Även om inga sådana ökade kostnader uppstår har reseledaren/arrangören emellertid också rätt till ersättning om han lagt ned arbete på att ragga ersättare. Denna ersättning beräknas med ett timpris av 300 kr upp till hela anmälningsavgiften.

Regel för minderårig vid resa med övernattning

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.

Övrigt

När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:
Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.