Program, exkursioner & innekvällar Vår 2019

Program vår 2019

 

JÄRVA-AKTIVITETER

 

Fågelvandringar

 

 

Kvällsvandringar kring Säbysjön i maj med Ulf Svahn eller Johan Wallin  14/5, 21/5 och 4/6

De allt mer välbesökta vandringarna fortsätter. Ingen föranmälan behövs men kolla alltid anslagstavlan på JOK: s hemsida innan ifall något speciellt inträffar. Vi samlas som vanligt på P-platsen vid Säby gård närmast Jakobsberg kl 18:30.

Lugnt tempo och man kan avsluta när man vill. Anpassa klädsel och för er som vill ta med fika går det naturligtvis bra.

EXKURSIONER UTANFÖR JÄRVA, vår 2019

Öland 15-19 maj 2019 med Stig Holmstedt

Kan man som fågelskådare missa Öland i maj? Svaret är ett blankt nej och bästa resan gör man förstås genom JOK. Tiden är vald med tanke på oftast optimalt inflöde av rariteter samt på att sena arter som sommargylling och höksångare har anlänt.

Resan kostar ca 1500 kr inkl. fyra middagar. Exkursionsledare är Stig Holmstedt och Gustav Knall. Du anmäler dig till stig.holmstedt@gmail.com, senast tisdagen den 30 april. Ange då ditt mobilnummer och om du kan ta med bil! Anmälningsavgiften, 800 kr, skall vara inbetald på JOKs postgirokonto 58 01 32 – 9 senast en vecka efter anmälan. Obs Gruppen är begränsad till sju personer.

JOK:s innekvällar höst 2019

Innekvällarna äger rum på Naturskolan vid Väsby gård (norra Järvafältet)

med början kl 19.00. 

Parkering vid Bögs gård, därefter en kilometers uppfriskande promenad.

Klubben bjuder på fika med dopp efter föredragen/bildvisningarna!

Höstprogrammet är inte fastlagt ännu


När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:

Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

Obs! Allt deltagande på JOKs exkursioner sker på egen risk.
Notera också att ledarna arbetar på ideell basis.

____________________________________________________________________________________

 


Regler vid anmälan och avbokning

Sverigeresor

  1. En anmälningsavgift på 20% av beräknad kostnad/person för bilhyra, bensin och övernattning utgår och skall finnas på JOK:s postgirokonto senast två veckor efter anmälan. Anmälningsavgiftens storlek framgår av aktuellt JOK-program.
  2. Vid eventuell avbokning är huvudfallet att anmälningsavgiften går till de kostnader som arrangören har för resan och betalas därför inte tillbaka. Om resenären kan hitta en ersättare inom klubben betalas anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet. I de fall det finns en väntelista och en person från listan kan ta platsen betalas även då anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet.Många hemförsäkringar täcker olika typer av resekostnader vid tvingande avbokning varför det kan vara värt att kontrollera det vid en eventuell händelse.

 

Regel för minderårig vid resa med övernattning

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.

Övrigt

När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:
Kostnaden är 20 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.