Välkommen!

Se meddelande angående coronaviruset och aktiviteter på anslagstavlan

Kommande aktiviteter
Kolla programmet för Vårens aktiviteter
Söndagsvandringar med Bengt Sundberg med start 26 januari
Nyårsplocket i Nyköping 6 januari
Råstasjön med Hasse Ivarsson 2 februari kl 10.00
Innekvällar
11 februari och 3 mars
Sträckskådning vid 30-meterskärret 4 april
Uggleexkursion Uppland någon dag i veckorna 11 och 13
Exkursion till Färnebofjärden med Stig Holmstedt 14 - 15 mars
Kvällsvandringar vid Säbysjön 5, 12, 19 och 25 maj
Fågeltornskampen den 9 maj
Fågelskådningens dag möjligen den 10 maj men mer information senare
Öland 13 - 17 maj med Stig Holmstedt mitt i raritetsveckan
Naturkaféet. JOK har ansvaret för kaféet 9 och 16 februari och 5 april.

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist

Hur blir jag medlem?

Sätt in 100 kr på plusgiro: 580132-9

Märk inbetalningen med namn och postadress samt mailadress.