Välkommen!

Kommande aktiviteter
Kolla programmet för Höstens aktiviteter
Söndagsvandringar med Bengt Sundberg med start 25 augusti
Innekvällar
1 oktober och 6 november
Sträckskådning.
22 september kl 9.00 vid 30-meterskärret och
6 oktober kl 9.00 vid Gåseborg
Rundtur Råstasjön med Hasse Ivarsson 24 november
Exkursion Öland Med Stig Holmstedt 16 - 20/10

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist

Hur blir jag medlem?

Sätt in 100 kr på plusgiro: 580132-9

Märk inbetalningen med namn och postadress samt mailadress.