Välkommen!

Kommande aktiviteter
Inget i närtid
Kolla programmet för höstens aktiviteter

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist