Välkommen!

Kommande aktiviteter
Kolla programmet för vårens aktiviteter
Kvällsvandringar med Ulf Svahn eller Johan Wallin 14/5, 21/5 och 4/6
Exkursion Öland Med Stig Holmstedt 15 - 19/5

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist

Hur blir jag medlem?

Sätt in 100 kr på plusgiro: 580132-9

Märk inbetalningen med namn och postadress samt mailadress.