Välkommen!

Kommande aktiviteter
- Sön 29 april. Söndagsvandring med Bengt Sundberg.
- Lör 5 maj. Fågeltornskampen - Säbysjöns fågeltorn
Kolla programmet för detaljer

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist