Välkommen!

Kommande aktiviteter
- Tisdag 29 maj - Kvällsvandring från Säby gård med Ulf Svahn
Kolla programmet för detaljer

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist