Välkommen!

Kommande aktiviteter
Fågelvandring med Bengt Sundberg 25 november
Kolla programmet för höstens aktiviteter

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist

Hur blir jag medlem?

Sätt in 100 kr på plusgiro: 580132-9

Märk inbetalningen med namn och postadress samt mailadress.