Välkommen!

Kommande aktiviteter
Kolla programmet för vårens aktiviteter
Fågelvandringar med Bengt Sundberg 27/1, 24/2, 31/3 och 28/4
Vandring runt Råstasjön med Hasse Ivarsson 14 april
Fågeltornskampen Säbytornet 4/5
Fågelskådningens dag 5/5
Kvällsvandringar med Ulf Svahn eller Johan Wallin 7/5, 14/5, 21/5 och 4/6
Exkursion Öland Med Stig Holmstedt 15 - 19/5

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist

Hur blir jag medlem?

Sätt in 100 kr på plusgiro: 580132-9

Märk inbetalningen med namn och postadress samt mailadress.