Välkommen!

Kommande aktiviteter
Kolla programmet för höstens aktiviteter
Fågelvandring med Bengt Sundberg 25 november
Nyårsplocket 6 januari. Samling kl 7 och resa till Nyköping
Årsmöte i Naturskolans lokaler 5 februari kl 19:00

Här kan du få information om kontaktpersoner inom JOK,
de senaste observationerna av fåglar på Järvafältet,
lokalbeskrivningar, artlistor och mycket mer.

Råstasjön, oktober 2015
Råstasjön, oktober 2015.
Foto: Per Lundkvist

Hur blir jag medlem?

Sätt in 100 kr på plusgiro: 580132-9

Märk inbetalningen med namn och postadress samt mailadress.