Om Järvafältet

Järvafältet var mellan 1915 och 1968 ett militärt övningsområde.
De södra delarna är idag bebyggda av bostads- och industri- områderna Akalla, Husby och Kista. Större delarna av de kvarvarande, s.k. norra Järvafältet, är idag naturreservat. Norra Järvafältet begränsas av E18 i väster, väg 267 (Rotebroleden) i norr, E4 i öster och väg 262 i söder.

Järvafältet ligger på bekvämt avstånd från de norra förorterna till Stockholm, och kan lätt nås både med bil, cykel, till fots och allmäna komunikationsmedel.

Länkar till olika utgångspunkter (parkeringar) hittar du under Vägbeskrivning.