Ravalen

Ravalen
Ravalen. Foto: Åke Jernberger

Ravalen, eller Ravan som lokalbefolkningen säger, är en grund sjö i nordöstra delen av Järvafältet i Sollentuna kommun. Sjöns södra halva ligger inom naturreservatet medan den norra ligger i stadsdelen Viby.

Ravalen har en yta på 0,3 kvadratkilometer och det är knappt 3 km runt. Det största djupet är 1,9m, utanför badbryggan i nordöstra änden, men medeldjupet är bara 1,1m. Ravalen är reglerad vid utloppet i norra änden och utloppet rinner norrut där det förenas med Norrvikens utlopp för att sedan rinna ut i Edssjön i Upplands Väsby.

Inloppet kommer dels ifrån Väsby Sjöäng och dammarna vid E4:ans Häggviksavfart.

I södra och norra delen av sjön finns stora vassruggar. I nordvästra delen finns en spång genom vassen med en plattform som ger utsikt över vassarna. Runt sjön är det strandnära skog, framför allt i södra halvan. I norra änden har JOK en av sina fågelmatningar. Andra bra obsplatser är bergknallen norr om grillplatsen i södra änden och bryggan vid sydöstra stranden.

Innehåll

Allmänna kommunikationer

Pendeltåg till Häggvik eller Norrviken. Från Häggvik är det 1,3 kilometers promenad till södra änden vid Bögs Gård och från Norrviken lika långt till den norra.

Kommer man med bil finns den bästa parkeringsmöjligheten vid Pommern, eller parkeringen vid Bögs gård. Ett fåtal parkeringsplatser finns också i Viby på Vassvägen utanför äldreboendet. OBS! Mellan 15/11 – 15/5 så är det parkeingsförbud på onsdagar mellan 8:00 – 15:00

Ett varv runt Ravalen

Vi börjar vid parkeringen vid Pommern och går norrut genom strandskogen på den lilla gångvägen. Efter man passerat under kraftledningen kommer den första avstickaren från huvudvägen. Istället för att gå rakt fram över fältet kan man gå till väster och ned till vattnet, följa strandlinjen en bit för att sedan ansluta till huvudvägen igen i den branta backen. Här i skogen satt Berguven och hoade 2018.

Nere vid vattnet igen så ger den öppna ytan vi vändplatsen bra utsikt över sjön och också möjlighet att stanna till för ett par bilar. Vid badplatsen kan man, under icke badsäsong, från bryggan få en bra överblick över norra delen av sjön.

Följ Ravalsvägen och håll vänster in på Vassvägen och sen vänster in på cykelbanan som tar oss fram till JOKs matning och utloppet. Straxt efter born över utloppet kan man välja att gå rakt fram och runda strandskogen eller att följa utloppet och gå igenom den ofta blöta och leriga stigen genom skogen, men med möjlighet att hitta något i kanalerna i vassen.

Ute på spången genom vassen finns en platform där man kan sitta ned och lyssna på säv- och rörsångarna och spana på svalor och tornseglare som födosöker över vassen. Vid spångens ände finns ytterligare en öppen plats som ger bra överblick över sjön.

Innan stigen lämnar bebyggelsen finns möjlighet att göra en avstickare till JOKs matning vid Väsby Bårsmanstorp. Ta då Officersvägen väster ut och vänster in på cykelvägen som leder fram till matningen.

I den södra änden gåt stigen på en spång genom strandskogen innan man tar till vänster upp på berget vid grillplatsen, som erbjuder en vy över hela sjön.

Fåglarna

Gräsand
Gräsand. Foto: Åke Jernberger

De vanliga

I den grunda sjön trivs och häckar änder av flera arter. Gräsand, Brunand, Snatterand, Vig, Knipa och Storskrake, Knölsvan, Sångsvan, Grågås och Kanadagås, likaså.

Knipa
Knipa. Foto: Åke Jernberger

Annars är Ravalen sothönornas sjö, från att de anländer på våren och hannarna drar runt den varv efter varv tills isen lägger sig på senhösten. Även andra rallar gillar sjön, Rörhöna och Vattenrall är årlig och minst ett besök av Mindre sumphöna har noterats. Skäggdoppingar häckar i vassen runt hela sjön.

Sothöna
Sothöna. Foto: Åke Jernberger

I den strandnära skogen återfinns trastar och sångare.

Gästerna

Många arter sjöfågel rastar i sjön, Salskrake och Bergand syns ofta på våren. Säbysjöns Fiskgjuse och Brunhökar kommer för att jaga. Smådopping, Svarthake- och Gråhakedopping.

Rariteterna

Under perioden 2000 – 2020 så har 202 arter observerats runt Ravalen, inkluderat dess in och utlopp. Bland de ovanligare hör

  • Brandkronad kungsfågel 2018 och 2020 i skogen norr om Knista Hammar.
  • Busksångare 2009, 2012, 2013 och senast 2016 i Norra änden
  • Mindre Sumphöna, 2016 i södra änden
  • Svärta rastande 2012 och 2014
  • Sjöorre rastande 2004, 2009 och 2016
  • Alfågel rastande nov 2014
  • Kungsfiskare rastande nov 2000
  • Sommargylling, juni 2000

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.