Vägbeskrivning

Vägbeskrivning till norra Järvafältet

De kanske mest intressanta områdena för en fågelskådare är de runt Säbysjön. Ta också en titt på kartorna, där finns bl.a. bra obsplatser och parkeringsplatser utmärkta.

Nedan finner du vägbeskrivning på hur man tar sig till några populära obsplatser på norra Järvafältet med bil.
Längst ner även färdväg med tåg och buss till Säby strandäng.
Järvafältet lämpar sig också mycket väl att cykla på.
En orienteringskarta över norra Järvafältet finns att köpa på välsorterade bokhandlar, kartbutiker eller på fiket vid Väsby gård.

Längst ner finner du också kartor med vägbeskrivning från Eniro till de flesta “infarter” med parkeringsmöjligheter på Norra Järvafältet.

Säby strandäng

Tag E-18 och sväng av vid avfarten mot Jakobsberg.
När du har svängt av, så tar du höger mot IKEA/Barkarby.
(Om du har kommit norrifrån kör du först under motorvägen och rakt fram vid första trafikljuset.) Vid nästa trafikljus tar du vänster.
Efter ca. 500 m. svänger du in på en liten grusväg åt höger.
Parkera där. Gå sedan allén in mot Säby gård. Framme vid Säby gård så tar du till vänster i fyrvägskorsningen. Följ denna väg norrut drygt 100 m där en cykel och gångväg går in till höger förbi en bom. Fortsätter på denna gångväg och du ser Säby strandäng nere till höger. När du har gått förbi en trägrind och en staketövergång efter ca. 250 m tar du höger och fram till den lilla obskulle som finns strax norr om Säby strandäng.

30-m kärret

Följ vägbeskrivningarna ovan, men istället för att svänga vänster vid det sista trafikljuset så kör rakt fram. Kör förbi infarten till IKEA parkeringen. När vägen sedan delar sig så tag vänster. Följ vägen genom skogen till det öppnar sig och du är framme och kan parkera på parkeringsplatsen. Vänster (nordöst) om parkeringen ligger 30-m kärret.

Älgkärrstippen

Kör fram till parkeringen vid 30-m kärret och gå sedan igenom bommen vid parkeringen. Följ grusvägen åt vänster (nordväst) ca. 100 m. och in på en stig in i skogen till höger. Efter endast 50 m på denna stig går du över övergången i staketet åt höger. Denna stig tar dig igenom 30-m kärret, över igelbäcken och ut på fältet nordöst om kärret. När du kommer ut på fälten ser du Älgkärrstippen höja sig i nordväst.

Vägen över 30-m kärret kan vara mycket blöt på framförallt våren och då kan den vara svår att gå även i stövlar. Även under häckningstid bör denna stig undvikas för att inte störa de fåglar som häckar där. Tag då istället grusvägen åt höger (sydöst) från parkeringen. Följ denna runt 30-m kärret och fram till Älgkärrstippen.

Säby strandäng med tåg & buss

Tag pendeltåget med linjen Stockholm – Kungsängen till Jakobsberg.

Buss 542 mot Kallhäll.
(Går vardagar och helger. Helger med en halv eller timmes mellanrum)
Stig av vid Aspnäs skola (två hållplatser).
Gå tillbaks ca. femtio meter och under vägen.
Följ sedan gångvägen till höger och fortsätt grusvägen till Säby gård (ca. 500 m). Se vägbeskrivningen ovan för vägen fram till Säby strandäng.

Aktuella tidtabeller till bussar och tåg kan hittas på;
AB Storstockholms Lokaltrafik.