Bli medlem

JOK har cirka 500 medlemmar.
Medlemmar betalar en årsavgift på 100kr.

För att bli medlem behöver du bara betala in 100:- på PG 580 132-9
Märk inbetalningen med ditt namn, postadress och mejladress.

Kontaktman medlemsfrågor: Ulf Svahn
Telefon: 070 – 537 88 00