Program, exkursioner & innekvällar Vår 2022

Styrelsen återkommer nu med ett vårprogram som vi hoppas ska vara intressant och där alla kan hitta något. Allt från vandringar på Järvafältet till exkursioner utanför Järvaområdet.

JÄRVA-AKTIVITETER

Alla JOK-aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet

Fågeltornskampen

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under lördagen den 7 maj bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Evenemanget är en tävling mellan de svenska fågeltornen samt en landskamp mellan Sverige, Finland och Danmark. JOK ställer som brukligt upp med ett lag i Olles Torn vid Säbysjön.

Plats: Olles Torn, Säbysjön
Tid: 05:00 -12:00
Svårighetsgrad: Lätt
Föranmälan: Ingen föranmälan behövs

Fågelvandringar med Bengt Sundberg

Fågelvandringsfika
Fågelvandringsfika

Bengt Sundbergs populära fågelvandringar fortsätter även under 2022. För vinter och vår är programmet söndagarna 27/2, 27/3 och 24/4 och utgår alltid från Naturskolan vid Väsby gård klockan 09:00. Tempot är lugnt så att alla fåglar kan artbestämmas och alla kan hänga med. Lämplig klädsel och fikatermos gör vandringen extra trevlig.

Datum: 27 februari, 27 mars och 24 april
Plats: Naturskolan, Väsby gård
Tid: 09:00
Svårighetsgrad: Lätt
Föranmälan: Ingen föranmälan behövs

Råstasjön med Hasse Ivarsson 8 maj

På fågelskådningens dag den 8 maj arrangerar vi tillsammans med Naturskyddsföreningen en rundtur kring Råstasjön med Hasse Ivarsson kl. 10.00. Ingen föranmälan behövs och rundturen är gratis för alla nuvarande och blivande JOK-are och medlemmar i Naturskyddsföreningen. Vi utgår från den stora parkeringsplatsen i närheten av tennishallen, dvs nordvästra hörnet av Råstasjön, i korsningen av Råsta strandväg och Sjövägen. Det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafik genom T-bana till hållplatsen Näckrosen och då blir det en promenad på ca 1 km ned till sjön. Det går naturligtvis också att parkera en bil eller cykel där. Kommunen tar ut en p-avgift för att stå där.  

Råstasjön är en fin pärla i den södra delen av Järvafältet med ett levande fågelliv året runt. En bit in på våren i början av maj borde det kommit en hel del vårfåglar och det finns det gott om andfåglar m.m.  i sjön. Alla arter pekas ut så aktiviteten är bra även för nybörjare. Sjön har en fin strandpromenad vilket gör att det inte är någon ansträngande tur.  

Bra promenadskor, kläder efter väder och en handkikare är allt som behövs.   

Välkomna! 

Datum: 8 maj 2022
Plats: Råstasjön
Tid: 10:00
Svårighetsgrad: Lätt
Föranmälan: Ingen föranmälan behövs

Sträckskådningar

Sträckskådning
Sträckskådning

Sträcksskådningsaktiviteterna har snabbt blivit populära inslag i programmet. Höstens sträckskådningsaktiviteter blev väldigt välbesökta och ett fint tillfälle att låta nya personer komma i kontakt med klubben. Vi satsar på söndagen den 10 april då vi har en vårsträcksdag vid 30-meterskärret. Det är betydligt svårare att pricka in bra dagar på våren då sträcket är mycket mer utspritt än det är på hösten, men vi försöker med början av april igen. Det man kan förvänta sig är gäss, änder och kanske trana samt rovfåglar av olika slag. Om vi har tur kan vi få en stenfalk eller en pilgrimsfalk. Aktiviteten börjar kl. 8.00 men det brukar finnas skådare på plats tidigare och det går att ansluta och avsluta som man vill. Vid 12 är aktiviteten över, men den som vill kan stanna kvar och säkert få ut lite mer.

Datum: Söndagen 10 april
Plats: 30-meterskärret
Tid: 8:00
Exkursionsledare: Ulf Svahn
Svårighetsgrad: Lätt
Föranmälan: Ingen föranmälan behövs

Kvällsvandringar runt Säbysjön

Kvällsvandringar kring Säbysjön, tisdagar i maj med Ulf Svahn eller Johan Wallin som exkursionsledare 10, 17, 24 och 31 maj kl. 18:00 på parkeringen vid Säby gård närmast Jakobsberg.

På det här sättet kan vi alla möta våren och följa när fåglarna gör sin entré till de svenska häckningsplatserna. Det som står på menyn är sångare, nattaktiva, vanliga som mer ovanliga fåglar. Vi kör alla tisdagar i maj då det kan vara kallt eller varmt soligt eller regn. Det gäller att klä sig efter vädret och tänka på myggplågan som startar en bit in i maj. Vandringarna har blivit populära men vi fortsätter att hälsa alla som kommer välkomna. Vi startar tisdagen den 10 maj och håller på i åtminstone 3 veckor till. Om allt faller på plats kan det bli någon i juni också men det annonseras i så fall på hemsidans anslagstavla. Det behövs ingen föranmälan och det kostar inget.

Då det är den tid på året där mycket kan hända ska man alltid gå in på anslagstavlan på JOK: s hemsida alternativt på Facebooksidan ”Fågelskådare på Järva” och kontrollera hur det ser ut. Har vi tur kan vi få ihop, någon eller fler av vassångare, kärrsångare, flodsångare eller småfläckig sumphöna som till och från hörs längs Säbysjön och andra ställen. Vi träffas klockan 18:00 på den parkering vid Säby gård som ligger närmast Jakobsberg och utgår gående därifrån. Om de finns någon intressant fågel på annat ställe åker vi dit i egna bilar

Datum: Tisdagarna 10 maj, 17 maj, 24 maj, 31 maj
Plats: Parkeringen Säby gård närmast Jakobsberg
Tid: 18:00
Exkursionsledare: Ulf Svahn eller Johan Wallin
Svårighetsgrad: Lätt
Föranmälan: Ingen föranmälan behövs

Familjeaktivitet Holkbygge

Vi hoppas kunna låna en byggnad som kallas hönshuset där man tidigare varit och gjort holkar. Kommunen lånar ut den till diverse aktiviteter nere vid Görvälns slott. Idag ska vi bygga några olika holkar som passar olika fåglar, dessutom kommer vi att lära ut vilka fåglar man kan bygga holkar åt, och kanske andra djur också.

Datum: Söndag 20 mars
Plats: Samling vid Naturskyddsföreningens lokal nedanför Görvälns Slott
Tid: 13:00
Exkursionsledare: Ingrid Stenman
Svårighetsgrad: Lätt
Föranmälan: Ingen föranmälan behövs

Innekvällar

Innekvällarna sker i Naturskolans lokaler vid Väsby gård på Norra Järvafältet. Parkering vid Bögs gård och därefter en promenad till Väsby gård på 750 meter. Alla innekvällar börjar kl. 19.00.

8 mars Innekväll med bildvisning från något land som bestäms senare.

När det gäller innekvällarna är det fortfarande viss osäkerhet på grund av Coronapandemin. Det är alltid bra att kontrollera med information från anslagstavlan och Facebookgruppen Fåglar på Järva och via mejl.


EXKURSIONER UTANFÖR JÄRVA,höst 2021

Nyårsplocket i Nyköping 9 januari 2022

Som traditionen bjuder kör vi vår klassiker nyårsplocket i Nyköping. Bra start på det nya fågelåret. Igen ska vi försöka slå det till synes omöjliga målet med 60 arter på nyårsplocket i trakten av Nyköping. Hittills har inget gäng lyckats lösa det även om antalet arter över tid är långt högre än 60. Rejäl kyla och gärna is långt ut på fjärdarna är bra förutsättningar. Som vanligt är det viktigt att gå in på hemsidans anslagstavla alternativt på Facebook för uppdatering. Vi har bara behövt ställa in en gång på grund av vädret, men man vet aldrig hur vädret blir.

Vi åker i egna bilar och reglerna för detta finns på hemsidan. Det får inte bli fler än tre bilar så antalet platser är begränsat. Fram till onsdagen den 31 december kan ni skicka er anmälan till ulf.svahn@gmail.com. Lägg med ditt mobiltelefonnummer och om du har tillgång till bil.

Datum: Söndagen 9 januari
Plats: Trakten kring Nyköping
Tid: Samling 7:00 vid Sillekrog
Exkursionsledare: Ulf Svahn
Svårighetsgrad: Medel (enskilda vandringar kan vara ansträngande)
Föranmälan: Till ulf.svahn@gmail.com före 31 december max 3 bilar
Kostnad: Bilkostnad enligt ersättning för egen bil ca 300 kr per person

Uggleexkursion i norra Uppland

Vecka 10 – 16 en klassisk uggleupplevelse i Uppland i JOK: s regi, ledare Ulf Svahn och Jojje Lintrup.

Vi har haft flera svåra år för ugglorna som bland annat rapporterats om i JOK-bladet även om de exkursioner som genomfördes 2021 gav sparvuggla, slaguggla och pärluggla. Vad 2022 har för oss får vi vänta och se, men vi hoppas på ett bättre år. Signaler om mycket möss finns, men det är mycket som ska ramla på plats.

Vi kan också konstatera att det är svårt att pricka in de rätta kvällarna för ugglorna. Vi försöker därför med samma upplägg som för år 2021. Som deltagare anmäler du därför ditt intresse och blir därefter kontaktad med relativt kort varsel för eventuellt deltagande när förutsättningarna ser bra ut. Vi vill alltså ha en lista på intresserade som samtliga kontaktas när det blir en kväll som ser vettig ut. Antalet personer är begränsat då det är svårt att hantera fler än tre bilar. Beroende på bilar blir det alltså ca 12 personer.

Vi utgår från en plats som bestäms vid tidpunkten. Vi parkerar de bilar som eventuellt inte behövs och åker i max tre bilar. Vi tar med oss det vi vill äta/dricka och har en paus inlagd under kvällen. De ugglor vi framför allt försöker hitta är sparv-, slag-, pärl-, och kattuggla. Om det finns någon känd berguv eller hornuggla i faggorna kan vi gå efter det också.

Exkursionsledare är Ulf Svahn och Jorge Lintrup. Det krävs inga särskilda förkunskaper och det är ingen ansträngande skådning. Kostnaden är bilkostnad enligt JOK:s mall ca 250 kr per person. Anmälan till ulf.svahn@gmail.com . Max 3 bilar med sammanlagt 12 personer så vänta inte med anmälan

Datum: Under veckorna 10 – 16
Plats: Uppland
Svårighetsgrad: Lätt
Intresseanmälan: Till ulf.svahn@gmail.com före 28 februari max 3 bilar
Kostnad: Bilkostnad enligt ersättning för egen bil ca 250 kr per person

Öland 14 – 18 maj med Stig Holmstedt

Som vanligt organiserar JOK en traditionstyngd exkursion till Öland.

Missa inte denna tur till våren då vårfåglarna har kommit och ljuset är på plats. Det är nästan möjligt att skåda dygnet runt. Vi bor och äter hos Stig Holmstedt som är vår kunniga och välplanerade ledare där vi dessutom tillsammans lagar goda middagar som avnjuts gemensamt på kvällarna.

Kostnaden för allt detta är ca 2000 kr inkl. middagarna om vi åker i egna bilar. Om vi väljer att åka i hyrbil stiger kostnaden till ca 3000 kr. Val av billösning avgörs senare.

Du anmäler intresse till exkursionsledaren Ulf Svahn (ulf.svahn@gmail.com) senast den 1 april. Ange då ditt mobilnummer och om du kan ställa upp med bil!

Deltagarantalet är begränsat till sju personer så hör av dig snarast!

Datum: 14 – 18 maj
Plats: Öland
Svårighetsgrad: Medel (enskilda vandringar kan vara ansträngande)
Intresseanmälan: Till ulf.svahn@gmail.com före 1april
Kostnad: Kostnaden för de egna bilarna övernattning fyra middagar ca 2000 kr per person (ca 3000 kr vid val av hyrbil)


Regler vid anmälan och avbokning

Sverigeresor

  1. En anmälningsavgift på 20% av beräknad kostnad/person för bilhyra, bensin och övernattning utgår och skall finnas på JOK:s postgirokonto senast två veckor efter anmälan. Anmälningsavgiftens storlek framgår av aktuellt JOK-program.
  2. Vid eventuell avbokning är huvudfallet att anmälningsavgiften går till de kostnader som arrangören har för resan och betalas därför inte tillbaka. Om resenären kan hitta en ersättare inom klubben betalas anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet. I de fall det finns en väntelista och en person från listan kan ta platsen betalas även då anmälningsavgiften tillbaka i sin helhet. Många hemförsäkringar täcker olika typer av resekostnader vid tvingande avbokning varför det kan vara värt att kontrollera det vid en eventuell händelse.

Obs! Allt deltagande på JOKs exkursioner sker på egen risk.
Notera också att ledarna arbetar på ideell basis.

Regel för minderårig vid resa med övernattning

På exkursioner/resor som innebär övernattning får minderåriga endast deltaga i sällskap med vuxen person.

Milersättning

När egna bilar nyttjas på exkursionerna gäller följande:
Kostnaden är 25 kr/mil, som alla i bilen delar på. Normalt blir detta 5-7 kr/mil för varje deltagare, men det kan ibland bli lite mer om inte bilarna fylls på ett optimalt sätt.