Väsby sjöäng

Presenterat av Olle Bernard, JOK.

Väsby sjöäng
Väsby sjöäng

Väsby sjöäng är belägen alldeles söder om Väsby gård, inne i Sollentuna kommuns del av Järvafältets naturreservat. Väsby sjöäng ligger ca 600 m sydost om sjön Ravalen och angränsas österut av skogsområdet Hansta.
Väsby sjöäng nås enklast med bil och närmaste parkering finns vid Bögs gård, avfart från E4 vid Häggvik. Avståndet mellan parkeringen och Väsby sjöäng är cirka 1,5 km.
Sedan Sollentuna kommun påbörjade restaureringen av sjöängen, har den blivit ett trevligt och intressant utflyktsmål för bl.a. fågelintresserade.

Innan sjöängen dikades ur under 1900-talet, hade den utgjort en öppen och fuktig slåtteräng som översvämmats varje vår.
Ängen utnyttjades långt in på 1900-talet som slåtteräng och betesmark. Behovet av betesmark avtog emellertid i mitten av 1900-talet och sjöängen tilläts därefter att alltmer växa igen.

I restaureringsarbetena, som inleddes hösten -92, ingick inte bara träd- och buskröjning, utan även utförande av en reglerbar damm vid sjöängens utlopp i norr. Dammens huvuduppgift är att hålla kvar vårens smältvatten i sjöängen, så att man ända fram till sommarens början, fortfarande kan se vattenspeglar ute på sjöängen.
Sjöängen betas numera av en grupp kor av rasen Higland Cattle. Kor av denna långhåriga och långhornade ras anses vara särskilt bra på att hålla efter sly och buskar samt beta på fuktiga ängar.

Väsby sjöäng är inte bara viktig för växter och djur, utan bidrar också till att minska tillförseln av icke önskad näring till sjön Ravalen. För att förstärka denna effekt, finns planer på att utföra ett antal mindre våtmarker i vattensystemet mellan Väsby sjöäng och Ravalen.

Rörhöna
Rörhöna Foto: Lars Friberg
Stenknäck
Stenknäck Foto: Lars Friberg

Fågel

Arter som gräsand, tofsvipa, skogssnäppa och enkelbeckasin började häcka vid sjöängen direkt efter restaureringen. Även kanadagås och gulärla häckar numera med några par.
Mindre strandpipare häckade här 1994 och rörhöna häckade åren -94 och -95.
Bläsand, en sällsynt häckfågel i vår del av landet, häckade här 1997.
I närheten av sjöängen häckar bl.a. ormvråk, duvhök och dubbeltrast.
Norra Järvafältets hittills enda häckande korp-par ses ofta vid Väsby gård och sjöängen.

Några andra arter, som man har goda chanser att se vid området Väsby sjöäng och Väsby gård vid rätt årstid, är kricka, knipa, bivråk, havsörn, brun kärrhök, lärkfalk, brushane, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, mindre hackspett, buskskvätta, törnskata och varfågel.

Arter som mera sällsynt och hittills endast tillfälligt observerats vid Väsby sjöäng är t.ex. smådopping, skedand, salskrake, jaktfalk, pilgrimsfalk, mosnäppa, dvärgbeckasin, dubbelbeckasin, rödbena, labb, svart rödstjärt, härmsångare, sommargylling och snösiska.

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.