Älgkärret

Presenterat av Olle Bernard, JOK.

Spillkråka
Spillkråka Foto: Lars Friberg

Älgkärret är ett alkärr beläget i ett barrskogsdominerat område 1,5 km sydväst om Väsby gård och ca 1 km nordväst om Älgkärrstippen.

Under 60-talet dikades kärret ut. Detta för att gynna skogsbruket i området, vilket fick till följd att bl.a. granen kunde konkurrera ut alen på de mindre fuktiga områdena. Älgkärret, som sedan 1979 ingår i västra Järvafältets naturreservat, började restaureras 1987. Då lades det stora diket, som avvattnade kärret, igen. Vissa kompletteringar utfördes 1992.

Efter dessa insatser har Älgkärret börjat återfå karaktären av ett skogskärr. Små klarvattenytor ses numera åter bland alarna. Vid kärret finns också en hel del döda träd, som bör vara intressant för många insekter och därmed också flera fågelarter.

Grönsångare
Grönsångare Foto: Lars Friberg
Mindre hackspett
Mindre hackspett Foto: Lars Friberg

Fåglar

Skogssnäppa, grönsångare, spillkråka, mindre hackspett, gärdsmyg, nötkråka och stjärtmes är exempel på arter som häckar eller födosöker här. Även duvhök häckar i området.

Stjärtmes
Stjärtmes Foto: Lars Friberg

Mera sällsynta arter, som det finns möjlighet att vid lämplig årstid uppleva vid Älgkärret, är t.ex. tretåig hackspett, mindre flugsnappare och tallbit. Dessutom, dock med mycket stor tur, även järpe.

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.