JOK-Bladet

Här kan du läsa och ladda ned JOK-Bladet

Klicka på länken under tidningen för att öppna den

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

20012002

Järvafältets Fågelblad

Från 1962 fram till 1981 så gav klubben ut “Järvafältets Fågelblad” Efter att den tidningen somnat in skickades bara ett programblad ut till klubbens medlemmar. 1992 kom JOK-Nytt som blev JOK-Bladet 1995.

1980-tal

1970-tal
1960-tal