Kurser

Artportalen

Artportalenkursen kommer att hållas igen våren 2023 med tre kurstillfällen 25 januari, 22 februari och 8 mars. Start 19:00 alla tillfällen och c:a en timme per gång. Kursen kommer att hållas digitalt via Teams. En inbjudan till Teams skickas per email till det som har anmält sig.

Du som är intresserad av att vara med ska anmäla dig till vår mejladress: anmalan@jokhemsida.se . Information om upplägget kommer därefter i mejlform till dig.

Artportalen är en webplats för observationer som utvecklas och drivs av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) på uppdrag av Naturvårdsverket.

Artportalen är en öppen webplats där vem som helst kan rapportera och vem som helst kan hämta uppgifter och upplysningar om alla typer av växter, insekter, fiskar, djur och fåglar i naturen.

Portalen blir en viktig informationskälla inte minst för forskare och myndigheter som vill följa hur utvecklingen är inom olika områden i naturen. Den är också ett mycket användbart verktyg för alla oss fågelskådare för att få information om vilka fåglar som är aktuella just nu och var de kan finnas.

För att man ska kunna använda sig av portalen och få ut mest möjliga nytta och dessutom kunna bidra till alla andra användare är det viktigt att man förstår och kan använda sig av portalen. Inte minst när man är ute i fält är den ett viktigt instrument för att snabbt få en uppfattning om hur det ser ut i omvärlden.

Inom JOK har vi konstaterat att det finns ett intresse för artportalen bland skådare, men att det finns en tröskel för många när det gäller att komma igång och använda den. Vi har därför genomfört en digital utbildning i tre delar artportalen under 2021 och nu igen våren 2023

Förkunskaper behövs inte men det är en fördel att ha tillgång till en dator och eller en så kallad smart telefon.

Foto: Maria Jernberger

Fågelskådning

Inom styrelsen har vi konstaterat att vi får många nya medlemmar och har börjat fundera över om det finns intresse för en kurs i fågelskådning. Vi tänker oss en kortare teoretisk utbildning som sker digitalt under senvintern och därefter praktisk tillämpning med fågelskådning ute i fält under våren. Kursen kommer att vara öppen för alla inom JOK och kommer att bestå av mellan 5 och 10 tillfällen under våren. Planerna är inte spikade ännu utan vi börjar med att höra oss för om intresset inom medlemskåren. Kursen kommer att förenad med en avgift som inte är bestämd ännu men det rör sig om några hundralappar per person. Kursen kommer att ske i samarbete med Studiefrämjandet.

Om du är intresserad kan du anmäla dig via anmalan@jokhemsida.se . Därefter kommer vi att kontakta var och en via mejl. Din intresseanmälan är inte bindande.

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.