Edsån och Edssjöns södra vass

Text: Björn Wester

Lokalbeskrivning
Edsån rinner åt västnordväst från sjön Norrviken till Edssjöns södra spets, där den går ihop med Vibyån. Den ån är Ravalens utlopp och rinner norrut från Ravalen via Skillinge golfbana och Rotebro Golf till Edssjön. Området där åarna strålar samman utgörs av ett större vass- och våt-marksområde, som lockar till sig många spännande fågelarter.
Väster om vassområdet, och söder om Bisslinge, ligger Svartinge golfbana. Där går vassen, med intilliggande smala strand-ängsområde, att överblicka från allén mot Bisslinge. Observera att det inte är tillåtet att köra bil i allén och att golfbanan, som ligger mellan allén och vassen, naturligtvis bara kan beträdas vintertid.
I söder och sydost avgränsas vassområdet av buskrika marker som drar mycket fågel. I sydost ligger en gammal soptipp, utfylld med mycket jord, men den är tyvärr inte så hög att den ger bra utsikt över vassarna.
Öster om vassarna, mellan Antuna och Ed-sån, är det öppen mark. Den norra delen består av odlad åkermark, populär för hung-riga gäss, medan den södra delen består av hagmark som betas av kor och får. För bara några år sedan gjordes Edsåns sträckning om, ån serpentiniserades och tre dammar anlades som är attraktiva för änder och vadare. Söder om ån är ett översvämningsområde med en riktigt fågelrik lövskog.

Karta


Visa större karta

Var och när skåda här? Söder om de nyanlagda dammarna går en likaledes nyanlagd gångväg som ger en god överblick över dammarna, och längst i väster, där vägen stöter på gång- och cykelvägen från Rotebro till Antuna, finns en liten kulle alldeles söder om den västra dammen. Från den kullen kan man spana av såväl ängarna och fälten söder om Antuna som den västra, fågelrikaste dammen. På vintern, om det är fruset, och på våren/försommaren om vattenståndet inte är för högt, går det att följa åns södra sida ända in i vassen och ibland ända fram till en låg, ranglig platt-form/torn där ån rinner ut i sjön. Senare på sommaren blir här oftast igenväxt och svår-framkomligt. En ny gångväg med en längre gångbro korsar Vibyån i buskmarkerna strax söder om vassen, och det är den gångvägen som fort-sätter till golfbaneparkeringen.
Den intressantaste årstiden att skåda här är nog våren och försommaren, då vassen, våt-ängarna och hagmarkerna attraherar många arter. Men även vintrarna är intressanta då ån brukar gå öppen och locka udda övervintrare.

Dagens obsar från Edsån

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan. Vi använder bara funktionella cookies för att hemsidan ska fungera.